Vazníky

Firma Woodman s.r.o. se specializuje na výrobu a montáž dřevěných příhradových vazníků. Tyto vazníky se požívají, jako vynikající konstrukční prvek pro zastřešení rodinných domů, průmyslových objektů, skladových a sportovních hal, administrativních budov i zemědělských staveb. Dřevěné příhradové vazníky nachází uplatnění při zastřešení menších i větších rozponů (6 – 30 m), a to jak při opakovatelnosti jednotlivých typů vazníků, tak i při požadavku na složité tvary vazníků. Stále častěji jsou používány místo klasického krovu.

Výhody vazníků

 • úspora materiálu oproti klasickému vázanému krovu
 • rozpětí vazníků až 30 m
 • velké tvarové možnosti a variabilita
 • prefabrikace výroby - celoroční provoz, přesná strojová výroba
 • průběžná kontrola kvality
 • garance statického návrhu konstrukce vazníkového krovu
 • krátké dodací lhůty
 • rychlejší a jednoduší montáž oproti klasickému krovu
 • nízká cena
 • nízká vlastní hmotnost (na m2 půdorysné plochy) oproti klasickému krovu
 • spodní pás vazníku nahrazuje konstrukci stropu a tím vznikne výrazná cenová úspora oproti konstrukci pevného stropu. Jednoduše se jedním stavebním prvkem (příhradovým vazníkem) vytvoří konstrukce střechy i stropu.

Návrh a výpočet vazníků

Návrhy dřevěných příhradových vazníků, výrobní dokumentaci a cenovou nabídku připravují naši projektanti v programu pro výpočty dřevěných konstrukcí značky Truss. Tento program zaručuje optimální spotřebu řeziva a statický výpočet všech vazebních prvků konstrukce s ohledem na místní podmínky staveniště, jako je zatížení krytinou, podhledem, větrem a sněhem.

 

Výroba vazníků

Na výrobu vazníků se používá kvalitní české dřevo. Vazníky se vyrábí z jednotlivých přířezů, které jsou mezi sebou spojovány lisováním pomocí styčníkových desek Bova. Tyto styčníkové desky se řadí mezi nejlepší na trhu. Styčníkové desky jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu s jednostranně prolisovanými trny – působí jako skupina hřebíků a zároveň jako styčníkový plech. Tato výrobní technologie navíc výrazně snižuje prořez dřevěných prvků, tedy spotřebu dřeva.

 

Doprava a montáž vazníků

Na místo montáže dopravujeme vazníky vcelku. V případě větších konstrukcí jsou rozděleny na několik dílů. Montáž takto prefabrikovaných vazníků je v porovnání s klasickou krovní konstrukcí časově i technický méně náročnější.

Proč se tato technologie prosazuje?

Díky nízké ceně za dodávku vazníků, kterou je možno dosáhnout snížením množství řeziva a zprůmyslněním vlastní výroby vazníků. Dále díky použití specializovaných výpočetních programů, jež uceleně řeší návrh, optimalizaci, výrobní dokumentaci i řízení výroby. Specializovaný software značně snižuje náklady na projekční práce a přípravu staveb.

Historie

Vazníky se styčníkovými deskami s prolisovanými hroty se poprvé objevily v USA. Od konce 50.let dvacátého století nastává jejich mohutný rozmach, vyvolaný jejich použitím ve střešních konstrukcích obytných staveb. V západní Evropě se tato technologie prosadila v posledních třiceti letech.

Také v bývalém Československu tato technologie objevila na přelomu 60. – 70.let. Používaly se však převážně na typové zemědělské objekty. Teprve s rozvojem specializovaného software na výpočty dochází začátkem 90.let, i přes počáteční nedůvěru, k mohutnému rozšíření těchto konstrukcí.

» Fotogalerie